Ngày hội đập heo đất của trường

Ngày 12.4.2014 Đoàn trường  Ngôi Sao đã tổ chức ngày hội đập heo đất.

Tính đến tháng 4, công trình “ Nuôi heo đất” của toàn trường ta đã thực hiện được 5 tháng. Hoạt động này rèn luyện cho học trò tính cộng đồng, lòng nhân ái, biết sẻ chia, giúp đỡ mọi người xung quanh.

Số tiền thu được từ hoạt động này Đoàn trường sẽ sử dụng vào những việc sau:

– Mua dụng cụ học tập, quần áo, hỗ trợ phí ngoại khóa cho 8 HS VAD (năm học tiếp theo)=> mục đích chính.
– Mua 1000 cuốn tập để tặng cho HS nghèo theo phát động hè của Quận Đoàn, số tập dư dùng để dự trữ thưởng cho Đại hội Đoàn năm sau.
-Tham gia chiến dịch Hoa phượng đỏ hè 2014: Tặng quà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, tặng quà cho các bạn nghèo ngoại thành, HS thuộc xã đảo ở Cần Giờ, tặng quà cho Em nuôi của Đoàn, mua ghế đá tặng nghĩa trang liệt sĩ.