Giáo viên-nhân viên thi đấu Giải cầu lông năm học 2014-2015

Giáo viên-nhân viên thi đấu Giải cầu lông năm học 2014-2015

Kết quả

Đôi nam-nữ

Hạng Nhất

IMG_0661

Hạng Nhì

IMG_0488

Đôi nữ

Hạng Nhất

IMG_0010

Hạng Nhì

IMG_0026

Đôi nam

Hạng Nhất

IMG_0517 IMG_0505

Hạng Nhì

IMG_0423

Hình ảnh